Najava: Onlajn pravno savjetovalište za OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje Onlajn pravno savjetovalište za OSI 28. januara s početkom u 11.00 časova. Teme prvog onlajn savjetovališta biće Upravni postupak i Diskriminacija osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja.   Događaj će biti organizovan na Zoom-u, a prenos uživo na Facebook-u.  Cilj aktivnosti je osnaživanje osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG ZAPOČINJE SA SAVJETOVALIŠTEM ZA SREDNJOŠKOLCE S INVALIDITETOM

  Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) sprovodiće Savjetovalište za srednjoškolce s invaliditetom, narednih šest mjeseci i to srijedom od 10.00h do 12.00h. Ova aktivnost ima za cilj informisanje učenika s invaliditetom o pravima i servisima podrške tokom školovanja, stvaranje ravnopravnijih uslova, kako za vrijeme srednjeg obrazovanja – upućivanjem različitih inicijativa srednjim školama, kao […]

Opširnije

Javni poziv: Potrebno više personalnih asistenata/asistentkinja za OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane s pozitivnim stavovima prema osobama s invaliditetom da se prijave za posao personalnog asistenta/kinje. Potrebno je ukupno 10 personalnih asistenata/kinja. U zavisnosti od vrste invaliditeta i iskazane potrebe za asistencijom pojedinačnih korisnika/ca, obaveze i organizacija poslova personalnih asistenata/kinja će se razlikovati. Neke od usluga koje […]

Opširnije

Javni poziv za učešće na Treningu o upravnom postupku i upravnom sporu

  Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane osobe s invaliditetom, da se prijave za učešće na Treningu o upravnom postupku i upravnom sporu. Trening će trajati tri dana, a biće održan na sjeveru ili jugu (u zavisnosti od vremenskih prilika i epidemiološke situacije izazvane koronavirusom) u nekom od pristupačnih prostora. O tačnom terminu […]

Opširnije

NAJAVA: USLUGE PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI ZA OSOBE S INVALIDITETOM I MOBILNI TIMOVI – MEDIJACIJA U ZAJEDNICI ZA OSOBE S INVALIDITETOM – GLAVNI GRAD I CRVENI KRST CRNE GORE

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je i ove godine uz podršku Glavnog grada Podgorica, a posredstvom Crvenog krsta Crne Gore, obezbijedilo usluge podrške u zajednici za tri korisnice usluga i aktivnosti Mobilnih timova. Projekat se sprovodi u saradnji s nevladinim organizacijama i udruženjima koja su prepoznata u radu iz oblasti zaštite osoba s invaliditetom. Usluga podrške u […]

Opširnije

Saradnici i donatori